Acord feminista valencià per la sororitat

Manifest

Discrepar no és agredir. Dissentir no és excloure. Desqualificar l’altra per les seues idees ens fa perdre. El feminisme és en si mateix inclusiu. Les formes són tan importants com el fons. Respectar qui pensa diferent ens farà més fortes.

Discrepar no es agredir. Disentir no es excluir. Descalificar a la otra por sus ideas nos hace perder. El feminismo es en sí mismo inclusivo. Las formas son tan importantes como el fondo. Respetar a quién piensa diferente nos hará más fuertes.

 

Adhesions

Personal

L’adscripció al present manifest és un procés cap a un altre marc de sororitat feminista, un compromís de creixement personal i col·lectiu.

La adscripción a este manifiesto es un proceso hacia otro marco de sororidad feminista, un compromiso de crecimiento personal y colectivo.

Entitat

L’objectiu final és enfortir les xarxes dels feminismes i poder avançar juntes en la igualtat de drets de les persones.

El objetivo final es fortalecer las redes de los feminismos y poder avanzar juntas en la igualdad de derechos de las personas.

Llistat

Persones i entitats que ens comprometem a construir #EspaiSororitat

Personas y entidades que nos comprometemos a construir #EspacioSororidad

 

Ens comprometem a…

 • cuidar i a cuidar-nos
 • a escoltar-nos i a deixar expressar-se
 • teixir en positiu per enfortir les xarxes d’igualtat
 • crear espais mixtes i no mixtes per parlar lliurement i poder aprofundir, dubtar, qüestionar i aprendre juntes
 • discrepar sense faltar al respecte
 • fer xarxa resilient entre feministes per poder abandonar els marcs de confrontació patriarcals
 • pactar obrir debats des de la divergència de pensament
 • acceptar les discrepàncies i a treballar en allò comú
 • apel·lar a la mesa de diàleg per arribar a acords
 • assenyalar els missatges de violència i fer propostes alternatives
 • cuidar y a cuidarnos
 • a escucharnos y a dejar expresarse
 • tejer en positivo para fortalecer las redes de igualdad
 • crear espacios mixtos y no mixtos para hablar libremente y poder profundizar, dudar, cuestionar y aprender juntas
 • discrepar sin faltar al respeto
 • hacer red resiliente entre feministas para poder abandonar los marcos de confrontación patriarcales
 • pactar abrir debates desde la divergencia de pensamiento
 • aceptar las discrepancias y trabajar en lo común
 • apelar a la mesa de diálogo para llegar a acuerdos
 • señalar los mensajes de violencia y hacer propuestas alternativas

 

 

Dades de la desigualtat

83

Feminicidis i altres assassinats de dones l’any 2020 en tot l’Estat.

Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2020 en todo el Estado.

23%

Bretxa salarial entre dones i homes, una mostra més de la discriminació laboral.

Brecha salarial entre mujeres y hombres, una muestra más de la discriminación laboral.

4.30 h

Les dones s’encarreguen diàriament de les tasques de la llar i de la cura, dos més que els homes.

Las mujeres se encargan diariamente de las tareas del hogar y de la cura, dos más que los hombres.

Què més pots fer?

Genera en les xarxes, en el si de la teua organització i en la comunicació interpersonal amb altres feministes, espais de sororitat. I si vols ajudar-nos a sumar a més gent a aquesta campanya, descarrega’t les imatges i difon-les.

Genera en las redes, en el seno de tu organización y en la comunicación interpersonal con otros feministas, espacios de sororidad. Y si quieres ayudarnos a sumar además gente a esta campaña, descárgate las imágenes y difúndelas.

Qui som

Feministes que volem començar un procés cap a un altre marc de sororitat, amb l’objectiu d’enfortir les xarxes i poder avançar juntes en igualtat de drets.