Archivo de la etiqueta: 8 Marzo

Manifest del Dia internacional de les dones

El 8 de Març recordem de nou a aquelles primeres dones que eixiren al carrer exigint drets laborals i socials. Enguany, després dels cents anys transcorreguts, estem molt lluny d’arribar a la igualtat real i efectiva entre dones i homes, una utopia, donat la discriminació i violències que patim en tot el món.

Enguany estem vivint una crisi que està servint d’excusa als governs per a portar endavant reformes conservadores i retallar serveis bàsics en un atac contra els nostres interessos, perfectament orquestrat, constant, estratègicament dissenyat, de manera que es lleven drets adquirits i avanços aconseguits després d’anys de lluita obrera i feminista. En l’estat espanyol la reforma de les pensiones i la recent reforma laboral no han fet sinó agreujar la situació de desigualtat de les dones. Més precarietat laboral, més temporalitat en els contractes, mes ocupació submergida, més atur i salaris més baixos que els homes. La pobresa té nom de dona, molt més si és major, té alguna diversitat o és d’una família monomarental. 

Les dones estem vivint moments de grans reculades en drets i un desmantellament planejat de la ja precària xarxa assistencial. L’anunci de la reforma de la llei de l’avortament o la consideració que te el govern estatal sobre la família, deixen clar que és l’església la que marca les actuacions del govern del Partit Popular. A més, el govern valencià retalla el pressupost del programa família i dona en un 12,3%, tanca el Centre d’Estudis Reina Sofia, Serveis d’Orientació i Assessoria Jurídica, Cases d’Acollida, Oficines d’ajuda i intentà tancar la Biblioteca especialitzada en dona i gènere de la Direcció General de Família i Dona.

Per tot això, MANIFESTEM

·         Volem prendre part activa en els processos de presa de decisions, que es tinguen en consideració les propostes del feminisme davant la crisi i que passen per acabar amb la divisió sexual del treball. Que la crisi siga una oportunitat per a replantejar el sistema capitalista i patriarcal. Volem prendre part  activa en el procés de transformació per aconseguir una societat igualitària, més justa, més inclusiva i més democràtica. 

·         Exigim repartiment del treball remunerat i no remunerat, treballs domèstics i de cura, en igualtat de condicions entre dones i homes.  Exigim la responsabilitat de les Administracions Públiques en el manteniment de serveis públics, gratuïts i de qualitat, com pot ser escoletes i centres de dia.

 ·         Exigim que l’avortament siga lliure, gratuït, a la xarxa pública, en condicions segures i per la simple decisió de la dona. Les dones parim, les dones decidim.

 ·         Exigim una escola pública, laica i coeducativa. Cal un canvi radical en la societat, crear un model social basat en el respecte a la diversitat i què es garantitze una educació sexual i afectiva en tots els nivells de l’ensenyament.

 ·         Volem una vida lliure de violència masclista en qualssevol de les seues formes i demanen implicació de tota la societat en la lluita per a la seua eradicació.

 ·         Denunciem la violació del drets humans de les dones immigrants recloses als Centres d’Internament de Persones Estrangeres.

 ·          Exigim el compliment efectiu de la Llei d’Igualtat vigent ja 5 anys, que promou la igualtat real entre dones i homes, eliminant els obstacles i estereotips socials que impedeixen aconseguir-la.

 ·         Denunciem la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. Demanem que les dones lesbianes , transsexuals i bisexuals es visibilitzen a tots els àmbits de la societat. Reivindiquem una llei integral per a dones transsexuals que done resposta a totes les seues necessitats encara no cobertes en matèries sanitaria, social i laboral. Demanem el respecte dels drets aconseguits en matèria legal i exigim la inmediata retirada del recurs de inconstitucionalitat per part del PP respecte al matrimoni igualitari que otorga la igualtat a les nostres famílies.

 ·         Afegim el clam contra l’Ordenança Municipal sobre la prostitució que criminalitza a les dones. Exigim la persecució de les màfies i proxenetes que exploten a les dones i xiquetes. Exigim polítiques públiques actives d’inserció sociolaboral per a totes les dones que vullguen eixir d’aquesta situació.

Les mobilitzacions i marees del moviment feminista es el nostre clam organitzat. Perquè no anem a consentir ni un pas arrere en els nostres drets, ara més que mai cridem a l’Acció i la Insurrecció feminista contra l’atac patriarcal.

Moviment Feminista de València. 8 de març de 2012.